Risale-i Nur’un bayrağını Yeni Asya dalgalandırıyor

Genel Yayın Müdürümüz KÂZıM Güleçyüz, “İttİhad’dan Yenİ asya’ya rİsale-İ nur’un Medyadakİ dİlİ’ adıyla Yenİ çıkan Kİtabını tanıttığı scope Yayınında, “rİsale-İ nur’un bayrağını Yenİ asya dalgalandırıyor” dedİ.

Yeni Asya - - Baş Sayfa - Kübra Örnek emİne Sultan Çakır

Genel Yayın Müdürümüz KÂZıM Güleçyüz, “İttİhad’dan Yenİ asya’ya rİsale-İ nur’un Medyadakİ dİlİ’ adıyla Yenİ çıkan Kİtabını tanıttığı scope Yayınında, “rİsale-İ nur’un bayrağını Yenİ asya dalgalandırıyor” dedİ.

Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz scope yayınında yeni çıkan İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un Medyadaki Dili kitabını anlattı:

“Bu kitap İttihad’ın 50. yılını kutladığımız günlere tevafuk etti. Kitapta yarım asırlık kırıksız, tavizsiz çizgi anlatılıyor. Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yarım asırdır verilen bir hizmetin kilometre taşları mesabesindeki anekdotlar paylaşılıyor.

rİsale-İ nur denİnce Yenİ asya, Yenİ asya denİnce rİsale-İ nur hatırlanıyor

“Bu kitapta neler var? Meselâ Bediüzzaman ve gazete. Risale-i Nur ve Yeni Asya: Bunlar birbirini hatırlatıyor. Risale-i Nur denince Yeni Asya, Yeni Asya denince Risale-i Nur hatırlanıyor. Risale-i Nur’da adres Yeni Asya: Kitap Fuarlarında da görüyoruz bunu. Üstad’ın büyük resimleri salona girer girmez hemen dikkat çekiyor. Ve bütün külliyat çok geniş şekilde tanıtılıyor, teşhir ediliyor. Risale-i Nur arayanların geleceği adres Yeni Asya. Özellikle Risale-i Nur’la ilgili kafaların karıştırılmak, insanların soğutulmak istendiği, tekrar yasak kitap algısının hâkim kılınmaya çalışıldığı bir ortamda Yeni Asya yine Risale-i Nur hizmetinin bayraktarlığını yapmaya devam ediyor.“

bçg: rİsale-İ nur’u Kİtlelere Yaydı

“28 Şubat’ta Genelkurmay’da irticayla mücadele gerekçesiyle kurulan BÇG diyor ki:“yeni Asya Risale-i Nur’u geniş kitlelere yayan bir yayın grubu.” Yeni Asya bir pusula, “fırtınalı, zor zamanlarda istikameti gösteren deniz feneri ve nurlu bir misyon. Barla’da yakılan meşale bugün Yeni Asya camiası tarafından taşınmaya ve aydınlatmaya devam ediyor. Tavizsiz bir yürüyüş. İttihad ekimizde de örnekleri var. Elli sene önce ne yazılmışsa bugün aynı tavır Yeni Asya tarafından devam ettiriliyor, hiçbir farklılık yok. “

Yenİ asya okumak ayrıcalıktır

“Yeni Asya camiası bir bütündür. Şahs-ı manevinin bütün uzuvları eşit statüde o bütünün bir parçasıdır. Tam bir tesanüd içerisinde hizmetlerine devam ediyor, gücü de buradan geliyor. Ve Yeni Asya okumak bir ayrıcalıktır. Böyle bir hizmetin mensupları olduğumuz için ne kadar iftihar etsek azdır. Bunun şükrünü nasıl eda edeceğiz? Neşriyatımıza daha çok sahip çıkarak, gazetemizi, yayınlarımızı daha çok insana ulaştırarak. Bu noktadaki gayretlerimiz katlanarak devam etmeli.

Not: Programın v"deo kaydı http://www.yen"asya.com.tr/v"deo/"tt"had-dan-yen"-asya-ya-r"sale-"-nur-unmedyadak"-d"l"_446173 adres"nden "zleneb"l"r.

Kâzım Güleçyüz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.