Beş Kare Bulmaca

Yeni Asya - - BULMACA -

SOLDAN SAĞA

5. Ardahan'ın bir ilçesi 6. Sürme, sürüp gitme, kesilmeme 7. Vicdana dayanan adalet 9. Dişçi kerpeteni 10. Kaşındırıcı bir deri hastalığı 12. Tütün dumanının bıraktığı yağlı ve siyah kir 15. Yalı yar da denilen, yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar 16. Havacı bülteni 17. Büyüklenme, kendini büyük görme 18. Parmak uçlarıyla yapılan hafif vuruş

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Ağaç eşyaya yuvarlak bir biçim vermek için kullanılan çarklı tezgâh 2. Manevi güç, maneviyat 3. Diş köklerini kaplayan sert madde 4. Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası 8. Tohumdan çıkan körpe ve küçük dal 9. Ölüyü gömme 11. Taş veya tuğladan yapılan yapı 12. Gömlek yapımında kullanılan, çizgili, ince, pamuklu bir kumaş türü 13. Otomobilin ön düzeninde bulunan, her yöne dönebilen ve mafsal olarak kullanılan küre biçiminde bir parça 14. Büyük piliç

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.