Kısa süreli zararlı hisler

Yeni Asya - - LAHIKA - Hasan Koç hsn_koc01@hotmail.com

“Bu acip asırda dehşetli bir aşılamak ve şırıngayla hem hakikî, hem mecazî iki nefs-i emmâre ittifak edip öyle seyyiata, öyle günahlara severek giriyor. Kâinatı hiddete getiriyor. Hattâ kendim, bir dakika zarfında, yirmi paralık bir sıkıntıyla, altmış liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım.” (Kastamonu Lâh kası) Hakikatini ifade eden Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, şuursuz kör hissiyatı taşıyan ikinci nefs-i emmârenin, birinci nefs-i emmâre ile ittifak ederek hislerimizi tesiri altına aldığını belirtmektedir. Kısa bir süre içerisinde gelen bu menfi hisler yine bu kısa süre içerisinde bertaraf edilip uzaklaştırılamaz ise kalp ve ruhumuza yerleşerek kalıcı hale gelecektir. Bu sebeple asıl maksat olan müsbet olanı takip yerine menfi olanla meşgul olmaya doğru yönelen hislerimiz iki nefs-i emmârenin telkiniyle hareket etmek zorunda kalacaktır. Nefs-i emmârenin bu planını bozmanın çaresi iman derslerinin verdiği kuvvetle bu zararlı hislerin nereden geldiğini bilerek zararı hissedip zarara düşmemektir.

“Hem on dakika zarfında, büyük bir mücahede-i mânevîde, benim cephemde, kırk ikilik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde, o iki nefs-i emmârenin, muvakkat bir galet fırsatında, hodgâmlık ve meyl-i tefevvuk gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle, büyük bir şükür ve teşekkür yerine, “Niçin ben atmadım?” diye, en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Cenâb-ı Hakk’a yüz bin şükür ediyorum ki, Risale-i Nur ve bilhassa İhlâs Risaleleri, o iki nefsin bütün desâisini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi, o bir dakika ve on dakikadaki hâletleri birden izale etti. Ve mânevî bir istiğfar olan kusurumu bildim. O hatânın muaccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum.” (Kastamonu Lâh kası) Hakikatinden anlaşıldığı gibi iki nefsin desiseleriyle ortaya çıkan zulümlü ve zulümatlı hisleri kısa süre içerisinde Risale-i Nur’un hakikatleri ve bilhassa İhlâs Risaleleri ile izale etmek gerektir. Bir dakikalık veya on dakikalık bu zararlı hâletlerin kalıcı hale gelmemesini sağlayarak, ihlâsı muhafaza etmek elzem bir vazifedir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.