Diyanet işleri Başkanlığı’na 8 bin 489 kadro verildi

Yeni Asya - - GUNDEM -

Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtına kadro ihdasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, merkez teşkilâtına hukuk müşaviri (15), müfettiş (40), müfettiş yardımcısı (20), musahhih (10), eğitim uzmanı (20), din hizmetleri uzmanı (20), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (140), avukat (10), mimar (11), mühendis (50), şehir bölge planlamacısı (2), astronom (3), tekniker (25) ve teknisyen (10) olmak üzere toplam 376 kadro ihdası gerçekleştirildi. Taşra teşkilâtına ise şube müdürü (650), din hizmetleri uzmanı (800), şef (150), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (500), şoför (150), avukat (20), tekniker (143), kütüphaneci (50), murakıp (500), müezzin-kayyım (4 bin 450), aşçı (150), hizmetli (200), kaloriferci (150) ve bekçi (200) olmak üzere toplam 8 bin 113 kadro ihdas edilmesi kararlaştırıldı. Ankara - aa

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.