Tasarı geri çekilmeli

Yeni Asya - - GUNDEM -

Bu tasarı 28 Şubat sürecinde ordudan atılan askerlerin belediyelerde de istihdamedilmeleriniengellemezulmünüaklagetirmiştir.odönemderesmî ideoloji muhafızlığına soyunmuş darbecilerin insanları aileleriyle birlikte nasıl zalimane bir aç bırakma siyaseti güttüklerini unutmamız mümkün değildir. Gayet iyi bilinir ki, bu hukuksuz, zalimane tutum sahiplerine hiçbir şey kazandırmamıştır, sadece utanç getirmiştir. Bu hatırlatmayla, iktidar sahiplerini hukuksuzlukzincirineyenihalkalarekleyecekdüzenlemelerdenvazgeçmeye ve toplumsal yapıda yeni gerilimlere, kırılmalara yol açacak adımlardan kaçınmaya çağırıyor, tartışmalı tasarının geri çekilmesini talep ediyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.