ALLAH'IN KİTABI İLE ALDATMAK

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA - Halil Düşünce Elitok Uu

Yazımın başlığını bazıları yadırgayabilir. Böyle şey olur mu? diyeceklerdir. Fakat tarihe baktığımız zaman bunun pek çok misallerini görmek mümkündür. Hz. Musa (as), döneminde yaşanmış; Belam b. Baura v.s.

Bir başka makalemde de Bel’am b. Baura meselesini izah edeceğim.

Ben burada yakın bir tarih olan İslâm tarihindeki Hakem Olayı’nda yaşananlar günümüzde yaşananlara bir ışık tutmaktadır. Makam ve mevkii, iktidarı elinde tutanlar bu makamlarda kalabilmek için nasıl bir entrika çevirebileceklerini ortaya koyan bir hadisedir.

Sıffin Savaşı, Hz. Ali (ra) ile, onun halifeliğini kabul etmeyen Şam valisi Hz. Muaviye bin Ebu Süfyan (ra) arasında çıktı. Savaş, M. 657 yılında, Fırat Havzası’nda bulunan Rakka’nın doğusundaki Sıffin denilen yerde yapıldı.

Hz. Ali (ra) halifeliğini ilân etti ve Hz. Osman’ın katilini aramaya başladı. Ancak o isyancı grup içinde bizzat katilin kim olduğu tesbit edilemiyordu. O zaman Şam Valisi olan Hz. Muaviye adalet-i izafiyeyi savunarak “milletin selâmeti için kulun hukuku feda edilir” demiş ve isyancı grubun tamamının cezalandırılmasını istemişti.

Hz. Ali de (ra) adalet-i mahzayı savunarak, “Hak haktır. Ferdin hukuku hiçbir şeye feda edilemez” diyerek o isyancıların içindeki asıl katil veya katillerin tesbit edilmesi için çalışmaları sürdürmüştü. Katilin tesbiti gecikince rahatsızlık had safhaya vardı. Arada İslâmiyetin zayıflığını isteyen fitnecilerin de körüklemesiyle iki tarafın ordusu karşı karşıya geldi.

Hz. Ali’nin şiddetli bir taarruzu ile Şam ordusu dağılma noktasına geldi. Savaş kazanılmak üzereydi ki, Hz. Amr bin Âs (ra), Şamlı askerlere “Her kimin yanında Mushaf varsa onu mızrağının ucuna takarak yukarı kaldırsın” dedi.

Bu emri yerine getiren askerler Hz. Ali (ra) tarafına, “Aramızda Allah’ın kitabı hakem olsun” diye seslendiler. Hz. Amr bin Âs’ın tedbiri etkisini göstermiş, Iraklı askerler; “Allah’ın kitabına yapılan çağrıya icabet edelim” demeye başlamışlardı. Hz. Ali (ra), bunun bir savaş hilesi olduğunu askerlerine anlatmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Her iki taraftan birer hakem seçilerek, Kur’ân’a uygun kararın çıkartılması istendi.

Hz. Ali’nin (ra) tarafında bulunanlar bunu memnuniyetle karşıladılar. Şamlılar Hz. Amr bin Âs’ı, Hz. Ali tarafındaki Iraklılar da Hz. Ebu Musa eleş’ari’yi hakem tayin ettiler. Hicretin 37. yılın Safer ayında Dümetü’l-cendel’e gelerek, karar verirken esas alınacak prensipleri ihtiva eden “Tahkimname”yi kaleme aldılar.

Bu olay İslâm tarihinde “Hakem Olayı” olarak bilinir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.