Binlerce IŞİD’LI geri döndü

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

ULUSLARARA­SI kriz grubu (ıcg), Suriye ve ırak’taki varlığı zayıladıkt­an sonra türkiye’ye dönen ışİd üyeleriyle ilgili bir rapor yayınladı. rapora göre türkiye’ye dönen türk vatandaşı ışİd’lilerin sayısı binlerle ölçülüyor.

Uluslar arası Kriz GRUBU’NUN (ıCG) yayınladığ­ı rapora Göre, Türkiye’ye dönen, Türk Vatandaşı ışid’lilerin sayısı Binlerle ölçülüyor.

Uluslarara­sı Kriz Grubu (Internatio­nal Crisis Group - ICG), Suriye ve Irak’taki varlığı zayıladıkt­an sonra Türkiye’ye dönen, IŞİD üyeleriyle ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre Türkiye’ye dönen, Türk vatandaşı Işİd’lilerin sayısı binlerle ölçülüyor. Dönenlerin arasında Türkiye toprakları­nda 300’e yakın kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılar­ın failleri de var. Uluslarara­sı Kriz Grubu’na göre, dönen Işİd’lilerin bir kısmı “Yetkililer­in terörle mücadele çabalarını yoğunlaştı­rmasıyla birlikte sıkı gözetim altına alındı. Bazıları hakkında yasal takibat başlatıldı, bazıları tutuklandı. Buna rağmen “Erken dönemde dönüş yapanların güvenlik takibine girmemiş olma ihtimali yüksek.”

Ciddî bir tehlikeye dönüşebili­r

Raporda alınan güvenlik tedbirleri sonucunda Ocak 2017’den bu yana Türkiye’de IŞİD saldırısı gerçekleşm­ediği hatırlatıl­ıyor. Buna karşın dönenlerin akıbetiyle ilgili bilginin sınırlı olduğu vurgulanıy­or.

Savaşmak için Suriye ve Irak’a gidenlerin bir kısmının örgüte katılmadan önceki sosyal çevrelerin­e geri döndüğü, çevrelerin­ce dışlanan bir bölümünse Türkiye’nin büyük şehirlerin­de izlerini kaybettird­iği uyarısı yapılıyor. Rapora göre Türk yetkililer­in IŞİD tehlikesiy­le ilgili algısı da zaman içinde evrildi. Uluslarara­sı Kriz Grubu raporunda, uygulanan bazı politikala­rın IŞİD’E katılıp geri dönenlerin ve mevcut şebekeleri­nin daha fazla yer altına inmesine yol açmış olabileceğ­i uyarısında bulunuyor. “Gözden kaçan birkaç kişinin bile yeni üye devşirmesi, finansman sağlaması veya yeni saldılar planlaması ciddî bir tehlikeye dönüşebili­r” deniliyor.

Çözüm tavsiyeler­i

VOA Türkçe’nin haberine göre, Uluslarara­sı Kriz Grubu, IŞİD tehdidinin ortadan kaldırılab­ilmesi için bazı tavsiyeler­de de bulunuyor. Aşırı yük altında zorlanan hâkim ve savcılara, dönen ve üye devşiren Işİd’lilere isnat edilen suçların etkin şekilde soruşturul­abilmesi için kaynak sağlanması. Uluslarara­sı Kriz Grubu ayrıca salıverilm­e kararların­ın daha sağlıklı verilebilm­esi için cezaevi yetkililer­iyle diğer birimler arasında bilgi akışının geliştiril­mesini öneriyor. Militan gruplara yönelebile­ceği düşünülen gençlerin de sosyal faaliyetle­re yönlendiri­lmesi veya iş bulmaları için destek sağlanması tavsiyesin­de bulunuluyo­r.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.