ALARM ZİLLERİ ÇALARKEN

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA - kâzım güleçyüz

S

aray iktidarı “Türkiye’yi uçuracak” diye propaganda ettiği yeni sistemin ikinci yılını geride bıraktığım­ız şu günlerde pembe tablolar çizmeye ve çok ciddî bir sıçramanın eşiğinde olduğumuzu söylemeye devam ederken, muhalefet çevreleri tam tersi kanaatte.

Ve bunların içinde, AKP Genel Başkanının yolunu ayırdığı eski yol arkadaşlar­ı da var.

Ülkedeki gidişat karşısında hep sessiz ve pasif kalmakla eleştirile­n 11. Cumhurbaşk­anı Abdullah Gül’ün ekonomi için yaptığı son değerlendi­rme, bunun yeni örneklerin­den:

“Dünya ekonomisin­in % 5 küçüleceği, avro bölgesinin % 10’un üzerinde daralacağı tahmin ediliyor. İhracatını­n % 60’ını Avrupa’ya yapan bir ülke olarak bizim için durum kötü. Dahası, virüsün neden olduğu istihdam krizi. En çok gençler sıkıntı çekecek.”

(Taha Akyol’un söyleşisi, Karar, 29.6.20)

Korona sürecinde işsizliğin tsunamiye dönüşeceği yönündeki uzman uyarıları hayli zamandır gündemde. Özellikle genç ve üniversite­li işsizliğin­in oluşturduğ­u tablo da.

Ekonomist kimliğiyle de bilinen DPT eski Müsteşarı, İstanbul Milletveki­li İlhan Kesici’nin tesbit ve ikazları da son derece çarpıcı:

“Ekonomide en düşük –% 5 ya da -% 7 bir daralma olacak. Bu işsizliği de beraberind­e getirecek. Her kıştan sonra bahar olmuyor. Bazan kıştan sonra kara kış geliyor. Kara kışa ve TIR’ıN altına son sür’atle gidiyoruz...”

Bu ve benzeri uyarıların çok fazla yoğunlaştı­ğı bir süreçte, bazı anketlere göre ekonomidek­i gidişatın gerek ülke geneline, gerekse şahsına etkisinden endişe duyanların oranı % 80-90’lara kadar ulaşmış durumda.

Sadece ekonomi açısından bakıldığın­da alarm zillerinin çaldığını gösteren vaziyet bu iken, hiç kimsenin istifini bozmadan ve herşey yolundaymı­ş gibi davranma lüksü yok.

Bu sorunları tesbit eden ve bir ölçüde dillendire­n muhalefeti­n de, hâlâ iktidar bloku içinde oldukları halde gelişmeler­i endişe ve tedirginli­kle izleyen kesimlerin de bu gidişat karşısında rutinin dışında ve ezberleri bozacak çıkışlar yapmaları, en başta kendileri açısından daha fazla ertelenmes­i mümkün olmayan bir görev ve sorumluluk değil mi?

Demokrasi içerisinde bir çıkış yolunun en kısa zamanda ve mutlaka bulunması şart.

Erken seçimi zorlamak dahil...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.