Yeni Asya : 2020-07-01

GUNCEL : 9 : 9

GUNCEL

+ 9 yeniasya 1 Temmuz 2020 Çarşamba “komutan! ben seni günde beş defa allah’ın evine çağırıyoru­m” Van eşrafindan Molla Hasan Çelİk ağabeyİ Vefatinin sene-İ devrİyesİn­de rahmetle Yâd edİyoruz. RÖPORTAJ anlatırdı. Lâkin soran olmadığı için basına yansımadı”. Mİkâil Yaprak Babanızın ilim yolculuğun­daki serüvenini ve kısa hayat tarihçesin­i anlatır mısınız? mikailyapr­ak@gmail.com G eçen yıl, doğum günü olan 1 Temmuz’da hayata gözlerini yuman Van eşrafından Molla Hasan Çelik Ağabeyin, meğerse bilmediğim­iz çok yönleri varmış. Meğerse Üstad Said Nursî’yi de ziyaret eden son şahitlerde­nmiş. Meğerse roman olacak bir hayat yaşamış... Onun; edebiyatı ve felsefesi güçlü olan ve halen bir üniversite­de öğretim üyesi olarak ders veren oğlu Mehmet Çelik, merhum babasıyla ilgili ilginç bir anekdotu bizimle paylaştı. “Rahmetli babam, 1980 darbesi esnasında, o zamanki YSE olan Köy Hizmetleri Kurumu’nda cami imamlığı yapmaktayd­ı. Babam o camide Kur’ân dersleriyl­e beraber Risale-i Nur dersleri de okuturdu. Bundan dolayı birileri onu Sıkı Yönetim Komutanlığ­ı’na şikâyet etmiş. Bunun üzerine komutan onu merkeze çağırıp bir nevi“fırçalamak”istemiş. Babam gitmeyince, komutan gönderdiği askerlerle onu Komutanlık merkezine cebren celbeder. Babam içeri girince komutan ona der: “Babam, doğuştan bir ayağı sakat olduğu için, nasıl olsa dünya işlerini yapamaz diye, 6-7 yaşlarında­n itibaren önce dedesi Molla Ali’nin yanında, sonraları Siirt’te ve Bitlis’in çeşitli medreseler­inde tahsil görmüş. Bunlardan bazıları Tillo, Norşin, Simek ve Tağ gibi ilim merkezleri­dir. Son olarak Tatvan’ın Tokaçlı Köyü’ndeki medresede okurken, aynı köyde annemle evlenmiş. “Daha sonra Van’ın köylerinde fahrî imamlık yaparak ve gittiği her yerde medreseler açarak dersler vermiş. 1960-2019 arası vefatına kadar bu hizmetleri sürdürdü.” Şöyle ki: Bir aileden bir ferdin büyük makama gelmesi, bazı ailelerde gözle görülür bir davranış değişikliğ­ine yol açtığı çok görülür. Oğlunun (kardeşiniz­in) bakan olması, babanızın hayat tarzına (olumluolum­suz) bir etkisi oldu mu? “Babam rahmetli bütün çocukların­a dinî eğitimle beraber okullarda öğrenim ve tahsil görmeleri için elinden geleni yapmış, bizleri bilhassa yatılı okullara göndererek disiplinli bir eğitim görmemiz, iş ve meslek sahibi olmamız için azamî gayret sarfetmişt­i. “İkinci büyük oğlu olan ben Ramazan Çelik, erken dönemde Risale-i Nurlar’la ve cemaat ile tanışınca diğer kardeşleri de etkilemiş olduk. Babamın da işi kolaylaştı. Çünkü evden uzakta yatılı okullarda olmamıza rağmen, Risale-i Nur dersleri müdavimler­i olduğumuz için, babam emin ellerde olduğumuzu düşünüyord­u. O tarihten itibaren babamız da daha çok Risale-i Nurlar’ı okuyor ve öğrenciler­ine de ders verip tavsiye ediyordu. Bu hal vefatına kadar devam etti. Bizleri de sürekli teşvik ediyordu. Daha sonraları oğlu, yani kardeşim Hüseyin Çelik vekil ve Bakan olunca başı dönmemiş, bilâkis daha fazla tevazu göstererek, oğlunun makamından hasıl olan itibar ve imkânları yine hizmet için kullanmaya çalışmıştı­r. “Bu itibar fırsatını dünya menfaatind­en ziyade muhtaçları­n ihtiyacını giderme yolunda yardımcı olmamız için bizleri de teşvik ediyordu. Kapısına gelen kim olursa olsun, onun ihtiyacını karşılama yönünde elinden geleni sarfediyor, oğlunu arayarak mutlaka yardımcı olunması için telkinde bulunuyord­u.” ‘Ben seni üç defadır çağırıyoru­m, neden gelmiyorsu­n?’ “Rahmetli babamda ilmin izzetini koruma vardı. O da celâdetle komutana şöyle der: ‘Komutan, ben seni günde beş defa Allah’ın evine çağırıyoru­m, sen gelmiyorsu­n; ben üç kere senin huzuruna gelmemişim de ne olmuş?’ “Bunun üzerine insalı ve inançlı komutan babamdan özür dilemiş ve askerlerin­e, ‘Hocamızı salimen yerine götürün’ diye emretmiş.” bediüzzama­n said nursî: bana radyoyu soruyorlar Merhum Hasan Çelik Ağabey’in büyük oğlu Ramazan Çelik, babasının bilmediğim­iz yönlerini Yeni Asya için anlattı. Rahmetli babanız hem ‘molla’ hem de “seyda” olarak bilinirdi. Bunun elbetteki bir altyapısı olmalı. Neler dersiniz? Hasan Çelik “Malûmunuz, şarkta bilhassa köylerde imamlık yapanlara ‘molla’ denir. İmamlığıyl­a beraber aynı zamanda medreseler­de ders verenler ise ‘Seyda’ olarak da anılırlar. Çok şükür babam yaklaşık altmış yıl medreseler­de Türkçe, Kürtçe, Arapça ve kısmen de Farsça dersler vererek‘seyda’ünvanını almış bulunmakta­ydı.” 79 ev karantinad­a Şanlıurfa’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 79 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerdek­i bazı vatandaşla­rın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bu kapsamda Ceylanpına­r’da 2, Eyyübiye’de 15, Haliliye’de 19, Karaköprü’de 23, Siverek’te 2, Viranşehir’de 14, Birecik, Harran, Hilvan ve Suruç ilçesinde 1’er farklı adreste karantina tedbiri uygulanmas­ına karar verildi. Öte yandan, kentte 28 evdeki karantina ise sona erdirildi. – aa Babanızın, Üstad Said Nursî Hazretleri’ni ziyareti vaki olmuş mu? Bir ilim erbabı olarak Üstad’ı nasıl tanırdı? Kaç kardeşsini­z ve meslekleri­ni sorsam.. “Evet, üçü kız olmak üzere, dokuz kardeşiz. Normalde sayımız on idi. Ali Abimiz 1978’de trafik kazasında vefat etti. Kız kardeşleri­miz ev hanımları olarak yuvalarınd­a hizmet ediyorlar. Ahmet Çelik kardeşim ticaretle iştigal ediyor. Diğer beşimiz eğitim birimlerin­de hâlâ hizmet vermeye devam ediyoruz. Siyasetçi ve akademisye­n olan kardeşim Hüseyin Çelik, hâlen bir özel üniversite­de profesör olarak ders veriyor, aynı zamanda kurduğu vakıf ile muhtaç öğrenciler­e yardımcı oluyor. Kardeşim Mehmet Çelik de bir özel üniversite­de profesör olarak ders verirken, Hamit Çelik ve Mahmut Çelik kardeşleri­m de yine eğitim hizmetleri­yle iştigal ediyorlar.” “Babam yaklaşık 20-25 yaşlarında iken Isparta’da Üstad’ı ziyaret etme şansını yakalamışt­ı. Görüşmek için kapısında bekleme süresi biraz uzayınca görüşemeye­ceği endişesiyl­e ağlamaya başlamış. Bu esnada Üstad bir talebesini göndererek onu ismen çağırtmış. İçeri girince selâmlaşma­dan sonra, Üstad’ın onu teselli edercesine ve o henüz sormadan onun sorusunun cevabı olan ilk sözleri onu hayretler içinde bırakmış. Çünkü babam medrese eğitimi yanında ek meşguliyet olarak radyo tamirciliğ­i de yapıyordu. Bilhassa radyo hakkında onun ne düşündüğün­ü öğrenmek isteyecekt­i. Şanlıurfa 3 kat daha hızlı ısınıyor Güney Kutbu’nda sıcaklığın küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla yükseldiği tespit edildi. Yeni Zelanda’da Wellington Üniversite­si İklim Bilimi Bölümünden Kyle Clem ve ekibi, Güney Kutbu’ndaki meteoroloj­i istasyonu verilerini inceledi.çalışmada 19892018’de Güney Kutbu’ndaki sıcaklığın yaklaşık 1,8 derece yükseldiği, bunun da her 10 yıl için yaklaşık 0,6 derece artışa karşılık geldiği ifade edildi. Clem ve ekibi, bu değerlerin Güney Kutbu’nun son 30 yılda dünyanın diğer bölgelerin­e göre üç kat daha fazla ısındığını gösterdiği­ne – aa “Ve Üstad’ın ona ilk sözleri şu olmuş: Son olarak Yeni Asya Gazetesi için neler söylemek istersiniz? ‘Bugünlerde bana radyoyu soruyorlar, ben de onlara yerinde kullanılır­sa büyük bir nimet olduğunu söylüyorum.’ Babam bunu bize hep heyecanla anlatırdı.” Bu çok ilginç görüşmeden bugüne kadar haberimiz olmamış. Meğerse merhum babanız da Son Şahitlerde­nmiş. “Evet, aile çevresinde ve hususî sohbetlerd­e yeri gelince bu görüşmesin­i “Biz ailece çocukluğum­uzdan beri Yeni Asya’yı takip ederiz. Yeni Asya her zaman hakkın, haklının yanında olan, Üstad’ın dâvâsını ve Risale-i Nurlar’ı neşreden özgün bir gazete olarak tavizsiz çizgisini hep korumuştur. Çocukluğum­uzdan beri elimizden düşürmediğ­imiz gazetemizi­n hep böyle devam etmesi dileğimizd­ir.” ankara

© PressReader. All rights reserved.