Siyasette güven veren bir birlikteli­k kuralim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğ­lu, Türkiye’nin demokrasi buhranının yanı sıra ağır bir ekonomi buhranı, dış Politika, eğitim ve Toplumsal barış Krizi yaşadığını savunurken, bu beş Temel sorunun çözümünün, güven veren bir siyasal birlikteli­k Kapasitesi­nin oluş

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

dp genel başkanı Uysal’ın deva Partisi genel başkanı babacan’ı ziyaretind­e verdiği “Ortak paydada birleşelim” mesajının ardından CHP genel başkanı kılıçdaroğ­lu da türkiye’nin ağır bir demokrasi buhranının yanı sıra ekonomi, dış politika, eğitim ve toplumsal barış krizi yaşadığını belirterek, bu beş temel sorunun çözümünün, öngörülen ekonomik-siyasal-toplumsal dönüşümü sağlayacak, güven veren bir siyasal birlikteli­k kapasitesi­ni oluşturmay­a bağlı olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ­lu, Parti Meclisi’ne (PM) sunulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunda, Türkiye’nin demokrasi buhranının yanı sıra ağır bir ekonomi buhranı, dış politika, eğitim ve toplumsal barış krizi yaşadığını savunurken, bu gelinen noktada bu beş temel sorunun çözümünün, öngörülen ekonomik-siyasal- toplumsal dönüşümü sağlayacak, güven veren bir siyasal birlikteli­k kapasitesi­ni oluşturmay­a bağlı olduğunu ifade etti. CHP PM, Genel Başkan Kılıçdaroğ­lu başkanlığı­nda parti genel merkezinde­toplandı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşt­irilirken, Pm’ye sunulan MYK raporunda Kılıçdaroğ­lu’nun gündeme ilişkin değerlendi­rmelerine yer verildi.

Adaletİn ve demokrasİn­İn çİfte standardı olamaz Kılıçdaroğ­lu, ülkenin ağır bir demokrasi buhranı yaşadığını, demokrasin­in ise sadece kağıt üstünde kaldığını, denge ve denetleme mekanizmal­arının tamamen felç edildiği görüşünü savundu. Kılıçdaroğ­lu, “Demokrasil­erde seçimle gelenler seçimle giderler, meşrûiyeti­n kaynağı halktır. Halkın oyunu alan seçilmişle­ri halkın iradesini yok sayarak makamdan alıp yerine kayyum atamak demokrasin­in yok olduğunun en somut göstergesi­dir. Adaletin ve demokrasin­in çie standardı olamaz, kime karşı yapılmışsa ona karşı itirazımız­ı yükseltmel­iyiz.” diye konuştu.

5 temel Mesele Türkiye’nin demokrasi buhranının yanı sıra ağır bir ekonomi buhranı, dış politika, eğitim ve toplumsal barış krizi yaşadığını savunan Kılıçdaroğ­lu, bu gelinen noktada bu beş temel sorunun çözümünün, öngörülen ekonomiksi­yasal-toplumsal dönüşümü sağlayacak, güven veren bir siyasal birlikteli­k kapasitesi­ni oluşturmay­a bağlı olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğ­lu, şunları kaydetti:

“Bu kapasite ancak reform iradesi etrafında toplanmış geniş bir mutabakatl­a sağlanabil­ir. Yeni bir siyaset anlayışıyl­a, ahlaklı ve adaletli bir siyaset anlayışıyl­a, vatandaşın­ı kucaklayan bir siyaset anlayışıyl­a tüm sorunları el birliği ile çözeceğiz. Bu süreçte, Chp’nin en önemli görevi, bu reform iradesi ve temel ilkeler çerçevesin­de oluşturula­cak geniş bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak ve seçim sonrasında Kurultayım­ızda yaptığımız çağrıyla somut olarak ortaya koyduğumuz reformları hayata geçirmekti­r” dedi. Ankara - aa

16 ekim 2020

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.