CAERGEIL­IOG

Bangor Mail - - YOUR COMMUNITY -

SEILO: Y pregethwr gwadd nos Sul ne­saf Awst 27 am 6yh fydd y Parch O Gwilym Wil­liams, Amlwch.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.