CAERGEILIOG

Bangor Mail - - YOUR COMMUNITY -

SEILO: Y pregethwr gwadd nos Sul ne­saf, Hy­dref 22 am 6 y.h. fydd Mr T. H. Jones, Y Fali. OEDFA O DDIOLCHGARWCH AM Y CYNHAEAF: Cyn­helir yr Oedfa yn Seilo y Bedy­d­dwyr, nos Iau ne­saf Hy­dref 19 am 6.30 y.h. Y pregethwr gwadd eleni fydd y Parch Hugh Pritchard, Llangefni. Estyn­nir croeso cynnes i bawb.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.