DU­LAS

Bangor Mail - - YOUR COMMUNITY -

EGLWYS SANTES GWENLLWYFO: Medi 30, 10.30am Gwasanaeth Un­de­bol, St Eleth, Yr Archd­di­a­con. CAPEL BRYNREFAIL MC: Cyn­helir Cy­manfa Ganu nos Sul, Medi 30 am 8yh. Ar­weinydd, Trys­tan Lewis, De­ganwy. Eitemau gan Gor Henffych, Dyf­fryn Conwy. Myne­diad £4. Elw at y Capel. Croeso cynnes i bawb.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.