LLANBEDROG

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

Sul ne­saf(Medi 10) bydd gwasanaeth y Gos­ber am 3pm.gyda’r Canon Idris Thomas. Dydd Sul Medi 24 am 3pm cyn­helir gwasanaeth ar­ben­nig i gofio Cy­segru’r Eglwys ar Fedi 24, 1857(160 mlynedd yn ol) Mae gwasanaeth wedi ei lu­nio i gofio’r achly­sur hwn ac mae croeso cynnes i bawb yno;darperir paned o de i bawb ar ddi­wedd y gwasanaeth. Yn ddi­wed­dar bu dau wasanaeth Bedydd yn yr eglwys sef Bedydd Celt Daniel O’Daly,mab Eu­gene O’Daly a Hay­ley Wil­liams,Pen­rhos­gar­nedd a bedy­d­di­wyd hefyd Hedd Em­rys Hol­land mab Llyr ac Alaw Hol­land,Llys yr On­nen.Y Canon Idris Thomas oedd yn gwasanaethu. MO­BILE POST SER­VICE: at Deiniolen, ev­ery Fri­day 10.45am-12.15pm. Sit­u­ated at Li­brary car park, High Street, Deiniolen. AF­TER­NOON TEA DANCE: Why not come along? A friendly group who wel­come new mem­bers so why not give it a try? A Dance or two - A Cuppa or two - A friend or two. Up­stairs in the Church Hall Llanbedrog ev­ery Wed 2pm-4pm. Small con­tri­bu­tion of £2.50 ap­pre­ci­ated. LLANBEDROG ART CLUB:

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.