DEINIOLEN

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

BINGO: Ev­ery Fri at Tŷ Elidir, open 6.30pm, start 7pm. Pro­ceeds to lo­cal char­i­ties. CI­TI­ZEN AD­VICE BUREAU: Ev­ery Tuesday from 9.30-11am,at Ty Elidir, High Street. EGLWYS CRIST: Sul ne­saf(Medi 10) bydd gwasanaeth y Gos­ber am 3pm.gyda’r Canon Idris Thomas. Dydd Sul Medi 24 am 3pm cyn­helir gwasanaeth ar­ben­nig i gofio Cy­segru’r Eglwys ar Fedi 24, 1857(160 mlynedd yn ol). Mae gwasanaeth wedi ei lu­nio i gofio’r achly­sur hwn ac mae croeso cynnes i bawb yno. Yn ddi­wed­dar bu dau wasanaeth bedydd yn yr eglwys sef bedydd Celt Daniel O’Daly, mab Eu­gene O’Daly a Hay­ley Wil­liams, Pen­rhos­gar­nedd a bedy­d­di­wyd hefyd Hedd Em­rys Hol­land mab Llyr ac Alaw Hol­land, Llys yr On­nen.Y Canon Idris Thomas oedd yn gwasanaethu. MO­BILE POST SER­VICE: at Deiniolen, ev­ery Fri­day 10.45am-12.15pm. Sit­u­ated at Li­brary car park, High Street, Deiniolen.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.