LLAN­L­LYFNI

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

ST RHEDYW: Dydd Sul Medi 10, 11am Cy­mun Bendi­gaid. CPD LLAN­L­LYFNI: Gêm dydd Sad­wrn, Medi 9 - Llan­l­lyfni v Bontnewydd, 2:30PM (Cyn­ghrair Gwynedd) – Nod­dwr y bêl: Myrddin Hughes, Môr Awel. Hof­fai’r clwb ddi­olch i da­farn Black Boy am noddi’r bêl ar gyfer y gêm v Llan­goed ac i Bryn Roberts (Safe­flue) am y gêm ddi­wed­dar yn er­byn Llanys­tumdwy. Bydd y clwb yn cyn­nal taith nod­dedig i gopa’r Wy­ddfa ddydd Sul, Medi 10. Croeso i gefnog­wyr neu un­rhyw aelo­dau o’r cy­hoedd ymuno. Cy­sylltwch drwy’r cyfrif Twit­ter/Face­book am fwy o wybo­daeth neu os am noddi. Amser i’w gadarn­hau. Mae’r clwb hefyd yn chwilio am ber­son cy­morth cyntaf/physio ar ddy­d­diau gêm ar gyfer y ty­mor yn di­lyn ymadaw­iad Ifan ‘Sbyd’ Evans. By­d­dai’n dda clywed gan un­rhyw un sy’n awyd­dus i lenwi ei ‘sgidiau. Ebosti­wch Kim - cpdl­lan­l­lyfni@gmail.com

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.