LLANWNDA

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

CAPEL SARON: Medi 10, Parch D Ll Hughes, Caernar­fon. CAPEL GLANRHYD: Medi 10: Mr Ieuan Red­vers Jones, 10yb, Ys­gol Sul. HANES Y TAIR LLAN: Nos Fawrth, Medi 12 bydd Dafydd White­side Thomas yn dechrau’n ty­mor newydd gyda sg­wrs am En­wau Afon Saint a Rhy­d­dallt (ar y cyd a Chymdei­thas En­wau Lleoedd Cymru). 7.30yh Canol­fan Bro Llanwnda. Dewch i ymaelodi. Hefyd bydd Cae’r Gors Rhos­gad­fan ar agor o 11-4 ar Fedi 9 ac 17. Am fanylion y ty­mor ewch i’r gwe­fan tair­l­lan@word­press.com

CANOL­FAN FELINWNDA: Mon­day, Sept, 11 at 7.30pm. The Marimba and Per­cus­sion In­stru­ments. A con­cert by Dr Dewi Ellis Jones. Free En­try. Adults and Chil­dren wel­come. Con­cert ar­ranged by Merched y Wawr. Spon­sored by the Welsh Arts Coun­cil CLWB FELINWNDA: Bydd cy­far­fod cyntaf y ty­mor newydd yn cy­far­fod yn y Ganol­fan Llanwnda pnawn Iau, Medi 14 am 2yp. Croeso i aelo­dau hen a newydd.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.