Chwech yn yn y ras am Ys­golo­ri­aeth Bryn

Caernarfon Herald - - S4C -

AR nos Sad­wrn, 14 Hy­dref bydd chwech o da­len­tau perf­formio mwyaf dawnus Cymru yn cys­tadlu am wobr o £4,000 a’r teitl an­rhyded­dus, ‘Enil­lydd Ys­golo­ri­aeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Ter­fel 2017’.

Bydd yr holl gyf­fro a’r perf­formi­adau o Theatr Sony yng Ng­ho­leg Pen-y-bont, Pen-y-bont ar Ogwr i’w gweld yn fyw ar S4C yng ngh­wmni Trys­tan El­lis-Morris ac fe nod­dir y wobr eleni gan Bri­fys­gol y Drindod Dewi Sant.

Nod y wobr a se­fy­dl­wyd ym 1999 yw mei­thrin tal­ent rhai o berf­formwyr ifanc gorau Cymru.

“Rydw i’n falch iawn o weld yr Ys­golo­ri­aeth yn mynd o nerth i nerth, a gweld sa­fon uchel o da­lent perf­formio un­waith eto eleni,” med­dai Bryn Ter­fel mewn neges o anogaeth i gys­tadleuwyr eleni.

“Gwnewch yn siŵr eich bod fel cys­tadleuwyr yn gwrando ar gyn­gor yr ar­be­nig­wyr ond gan gadw stamp per­sonol ac un­i­gryw ar berf- formiad, a’ch bod yn gyf­ford­dus ar y ll­wyfan perf­formio. Cofi­wch hefyd geisio cadw rhe­o­laeth ar y ner­fau, gan eu troi yn fan­tais yn hy­trach nag yn an­fan­tais. Ac yn bwys­i­cach na dim, cofi­wch fwyn- hau perf­formio a rhoi eich gorau. Ewch am­dani, dyma eich cyfle i ddis­gleirio!”

Y chwech sy’n cys­tadlu eleni yw Daniel Jones o Gaerdydd; Harry Lovell-Jones o Gaerdydd; John Ieuan Jones o Fae Col­wyn; Me­gan Llŷn o Sarn Mellteyrn, ger Pwll­heli; Sioned Llewe­lyn o Efail­wen, ger Clun­der­wen; a Ce­dron Siôn o Borth­madog.

Dechreuodd eu taith wedi id­dynt gael eu dewis gan banel o feir­ni­aid, fel y mwyaf ad­da­wol o blith holl gys­tad­laethau unigol y cat­e­gorïau dan 25 oed ar lwyfan Eisteddfod Gened­laethol yr Urdd eleni.

Y panel fydd yn cael y dasg an­odd o ddewis yr enil­lydd ar y no­son yw De­lyth Mai Lloyd, Eirlys Brit­ten, Cather­ine Ayres, Sioned Terry a Rakhi Singh. Ys­golo­ri­aeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Ter­fel 2017: S4C, nos Sad­wrn 7.30

● Me­gan Llŷn o Sarn Mellteyrn; John Ieuan Jones o Fae Col­wyn; Daniel Jones o Gaerdydd (cefn); Sioned Llewe­lyn o Efail­wen Harry Lovell-Jones o Gaerdydd; a Ce­dron Siôn o Borth­madog (blaen)

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.