Rownd a Rownd

Hy­dref 14 - 20

Caernarfon Herald - - S4C -

MAE Iolo’n dar­gan­fod ei hun mewn twll neu yn hy­trach, gyda’i ei­ddo i gyd ar y pal­mant wedi i Llio gael llond bol ohono. Mae ei gefn­der Dewi’n celu cel­wydd rhag Philip, ac mae ei gyfrinach yn un an­odd ei chadw.

Caiff Me­ical a Michelle dŷ newydd i’w lan­hau ond mae cen­fi­gen a thrwyn bus­nes­lyd Michelle bron â’u cael i dr­wbl gyda’u cym­do­gion newydd. Ond daw newyd­dion syfr­danol i glyw Me­ical a Michelle sy’n rhwygo barn y teulu.

Mae pethau’n dal yn sur rhwng Erin a Rhys ers y ddamwain ac mae Erin ar dân isio gwneud rhy­w­beth i leddfu’r boen. Wrth gael ei gor­fodi i helpu yn ffair elusen­nol yr ys­gol mae hi’n cael sy­niad am ry­w­beth all ys­gafn­hau’r dr­wgdeim­lad.

Hefyd yn ffair yr ys­gol, mae Owain a Rob­bie’n cam­bi­hafio.

Rownd a Rownd: Mawrth ac Iau 7.30, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.