Pobol y Cwm

Hy­dref 14 - 20

Caernarfon Herald - - S4C -

DAW Iolo a Tyler o hyd i Greta ar ei phen ei hun mewn cartref llwm a budur ar ôl di­lyn Steve yno. Mae Liv yn di­anc gyda Steve gan adael Greta yng ngo­fal Tyler a Iolo.

Er cof am Court­ney, mae Eileen yn tre­fnu no­son i godi arian ar gyfer Plant Mewn An­gen. Mae’n tre­fnu cys­tadleuaeth ddawn­sio ond nid yw pawb yn edrych ym­laen at y sialens!

Er mwyn helpu ei ha­chos llys mae Sioned yn ym­bil ar Eileen i roi swydd iddi yn y siop. Er i Eileen gy­tuno, mae’n pwysleisio mai gwei­thiwr yn unig yw hi bel­lach, nid ei merch. Caiff Ed gyn­nig swydd hefyd, ac er i bethau gy­ch­wyn yn dda iddo yn y siop tsips buan iawn mae Sioned yn ll­wyddo i’w dan­seilio. Yna, mae rhy­wun yn targedu Sioned trwy baen­tio gair an­wed­dus ar flaen y siop.

Pobol y Cwm: Llun-Gwener 8.00, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.