your com­mu­nity

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY - with Iolo Grif­fiths

Tele­phone 01492 574434 Email caernar­fon.her­ald@north­walesnews.co.uk

ABERDARON

ST HYWYN’S CHURCH SER­VICES: Sun 10am Holy Com­mu­nion. Thurs 10.15am Holy Com­mu­nion; 9.30pm Silent Prayer. All ser­vices are bilin­gual. Llan­fael­rhys Church: Sun 2pm Evening Prayer in Welsh. More in­for­ma­tion www.st-hywyn.org.uk

SEFYDLIAD Y MERCHED: Croe­sawyd Parch Naomi Starkie, Aberdaron i gy­far­fod dechrau mis Hy­dref. Cafwyd hanes ei gyrfa a lle bu’n gwasanaethu cyn dod i eglwys Aberdaron. Braf oedd clywed ei bod wedi ym­drechu i ddysgu Cym­raeg ac yn sg­wr­sio yn hamd­de­nol yn­ddo. Mae Naomi wedi ysgrifennu llyfr yn ddi­wed­dar. Der­byn­wyd gwa­hod­diad gan sefydliad Ch­wilog i gly­wed sg­wrs gan Mair To­mos Ifans. Di­olch id­dynt am no­son ddi­fyr ac am y croeso. Dewiswyd Tu Hwnt i’r Afon, Rhy­dy­clafdy i gael Sw­per Nadolig ar Rhag­fyr 5. Carys Jones’ Cyn­dyn a Wenda Wil­liams, Bryn fydd yn gyfrifol am y tre­f­ni­adau. Dis­g­wylir Colin Evans, Aberdaron, i’r cy­far­fod ne­saf ar nos Lun, Tach­wedd 6.

ABERERCH

ST CAWRDAF’S CHURCH: 11am on the first Sun­day in each month, Com­mu­nion.

ABER­SOCH

DRU YOGA CLASSES: Aber­soch Vil­lage Hall. Mon­day 7-8.15pm and Wed­nes­day 10.30-11.45am. Dru Yoga is prac­tised by peo­ple of all abil­i­ties, all fit­ness lev­els and all age groups, with classes tai­lored to the needs of each in­di­vid­ual. Classes suit­able for reg­u­lar stu­dents or drop in – no need to book. Cost per ses­sion £5. Call Fred­die on 07833 663717 or email Sim­plyYoga@ bt­in­ter­net.com for more in­for­ma­tion.

BORE PANED: for the over 50s Fri­day morn­ing, Novem­ber 3, from 10 till noon at the Vil­lage Hall, come and have a chat.

BED­DGEL­ERT

ST MARY’S CHURCH: 9.30am ev­ery Sun­day Angli­can bilin­gual ser­vice.

CATHOLIC SER­VICES: Porth­madog and Pwll­heli par­ish Mass times: Satur­day evening Mass at St Joseph’s Church, Pwll­heli 6.30pm; Sun­day Mass at 9am at the Most Holy Redeemer Church Porth­madog; Sun­day Mass 11.30am at St Joseph’s Church Pwll­heli. Week­day Masses 10.15am in Porth­madog, 10am in Pwll­heli.

JUMBLE SALE: At the Com­mu­nity Hall, Satur­day, Novem­ber 11 at 2pm/ Ad­mis­sion adult 60p, chil­dren and OAPs 40p in­clud­ing re­fresh­ments.

DIS­COV­ER­ING OLD WELSH HOUSES: & Bed­dgel­ert His­tory So­ci­ety are very grate­ful to the Tesco “Bags of Help” com­mu­nity scheme for their Award en­abling them to of­fer events and ac­tiv­i­ties to lo­cal peo­ple and to Bed­dgel­ert School. After the re­cent suc­cess­ful launch, the fol­low­ing free event has been ar­ranged. All are wel­come. Tues­day Novem­ber 7, guided tour of an ex­ca­vated site of a house used as an early Methodist meet­ing place. Bilin­gual visit led by Bill Jones, lo­cal his­to­rian & di­rec­tor of this ex­ca­va­tion. Meet at 2pm be­side the Esso garage, on the Maen­twrog side of Pen­rhyn­deu­draeth. Share cars to the nearby site. Bring wa­ter­proofs & wellies / walk­ing shoes as you will walk across a field. No re­fresh­ments pro­vided. Book in ad­vance with Peter Mas­ters: email: datin­gold­welsh­houses@gmail.com / 01758 750322. Num­bers may be re­stricted. Fur­ther info from Margaret Dunn: brynbedd1@ gmail.com / 01766 890550.

BETHEL

CAPEL BETHEL (CAPEL SARON): Tach­wed 5 am 10yb Mr Glyn Owen. CLWB BOWLIO MAT BYR: The Club meet at the Memo­rial Hall ev­ery Wed­nes­day be­tween 1pm and 3pm with a break for re­fresh­ments. Coach­ing and equip­ment pro­vided. Ring 01248 670018 for more in­for­ma­tion. CYSEGR: Tach­wedd 5 am am 10yb: Y Parch Dafydd Hughes, Caernar­fon ac Ys­gol Sul. CLWB BRO BETHEL: Bydd cy­far­fod wyth­nos ne­saf (Tach­wedd 7) yng ngo­fal Eirlys Wil­liams a bydd yn ard­dan­gos dan­tei­thion ar gyfer y Nadolig.

BETWS GARMON

ST GARMON’S CHURCH: Third Sun­day each month, 11.45am Cy­mun endi­gaid, 4pm Holy Com­mu­nion. 5th Sun­day of each month, bilin­gual Holy com­mu­nion at 4pm. All other Sun­days, 4pm Even­song only.

BLAE­NAU FFES­TIN­IOG

BRIDGE CAFE: 3D Ji­saw Jour­ney. Free Ex­hi­bi­tion - Travel round the world with

ARMY CADET FORCE (ACF): Blae­nau Ffes­tin­iog ACF open ev­ery Thurs 7-9pm for young peo­ple age 12-18 years of the town and sur­round­ing ar­eas. It is a lo­cal Youth Or­gan­i­sa­tion which aims to de­velop a sense of com­mu­nity in the cadets whilst pro­vid­ing fun, ex­cit­ing and ad­ven­tur­ous op­por­tu­ni­ties. www.face­book.Blae­nauFfes­tin­iogPla­toon

AGE WELL: Ev­ery Wed at the Com­mu­nity Cen­tre (near the Leisure Cen­tre): 9.30am-4pm. Tai Chi: 10.30am-11.30am. In­door Bowls: 11.45am-12.45am. Art (Cre­ative Hour): noon-1pm. Gen­tle Chair Ex­er­cise: 1pm-2pm. Card Games: 2pm-3pm. Youth Club for the over 50s! Con­tact Stephen at info@acgm.co.uk

BLAE­NAU FFES­TIN­IOG MEN’S SHED: A place where men gather to­gether to talk and make new friends, re­cy­cle, re­use, re­store and share their skills and ex­pe­ri­ences. Ev­ery Tues­day 10.30am-1.30pm at Tan Y Maen, con­tact blae­nau­mensshed1@gmail.com for more in­for­ma­tion, or call 01766 830203.

BONT­NEWYDD

YOUTH CLUB: Bont­newydd Youth Club lead­ers John and Maria of­fer a warm wel­come to the young peo­ple of Bont­newydd and sur­round­ing vil­lages to par­tic­i­pate in the club’s ac­tiv­i­ties. The club is open ev­ery Tues­day from 7-9pm and open to stu­dents from Year Seven up­wards. Ac­tiv­i­ties sched­uled this year in­clude trips out of the club to par­tic­i­pate in Ice skat­ing, In­door Climb­ing, Ten Pin Bowl­ing, trips to the cinema. Also a range of ac­tiv­i­ties of­fered within the club in­clud­ing pool, ta­ble ten­nis, cook­ery, box­ing punch bag and game con­soles. Mem­bers will also have an op­por­tu­nity to achieve the NICAS in­door climb­ing Level 1 climb­ing cer­tifi­cate. For any fur­ther in­for­ma­tion about the club, con­tact John on 0791 9923548 or Maria.

AGE CYMRU: Gwei­th­gared­dau yn “Y Cartref”: Pob dydd Mawrth – Clwb Gwan­wyn – Clwb Creadigol gydag am­ry­wiaeth o artis­ti­aid 10yb tan 3yp. Pob dydd Gwener – Clwb Ffitr­wydd – FABS gyda Myra Cook – 3yp tan 4yp -£3.

Y CARTREF: Mi fydd cinio po­eth yn cael ie gyn­nig yn “Y Cartref”. Clwb Cinio pob Dydd Llun, Mercher a Gwener sydd yn cyn­nig pryd 2 gwrs am £6. He­fyd cyn­nig Cawl, brech­dan, ca­cen a phaned i gyd am £7.50 neu 2 am £10 yn ddy­d­diol a drwy’r dydd.

HWYL Y BONT: will be hold­ing an evening of Wine Tast­ing with Mar­cus Robin­son on Fri­day Novem­ber 3. Tick­ets £12 each, over 18s only. Tick­ets avail­able by email­ing hwyly­bont@sky.com

CYMDEITHAS UNDEBOL: Nos Fercher, Tach­wedd 8, bydd cy­far­fod o Gymdei­thas Undebol y Bont­newydd yn y Ganol­fan am 7.30. Ceir sg­wrs gan Guto Roberts, War­den Cwm Id­wal.

BORTH Y GEST

ST CYNGAR’S CHURCH: 11.15am Morn­ing Prayer (1st and 3rd Sun­days), 11.15am Eucharist (2nd, 4th and 5th Sun­days).

BETHEL CAPEL ANNIBYNWYR: Bydd dydd Sul, Tach­wedd 5 yn ddi­wrnod ar­ben­nig iawn yn hanes capel Bethel, oher­wydd dyma’r dy­d­diad 150 o fly­ny­d­doedd yn ol y dechreuodd yr Achos ym Methel. Yn y bore am 10.30 mewn gwasanaeth Saes­neg ac yn y pnawn am 2yp mewn gwasanaeth Cym­raeg gwasanaethir gan y Parch Ddr Geraint Tudur, Ban­gor, Ys­grifen­nydd Un­deb yr Annibynwyr Cym­raeg. Estyn­nir croeso cynnes i bawb i’r dathlu hwn ac i ddi­olch am y dys­ti­o­laeth yn y Borth am 150 o fly­ny­d­doedd.

BRYNREFAIL

CHRISTMAS FAIR: Ys­gol Brynrefail. Novem­ber 23, email robert­sjones.donna@ya­hoo.co.uk or phone Donna: 07966 805229 for fur­ther in­for­ma­tion.

CAEATHRO

SEGONTIUM JUDO CLUB: Judo classes are held for chil­dren be­tween 7 and 14 years of age on Mon evenings at Canol­fan y Capel Caeathro at £3 a ses­sion. Con­tact club sec­re­tary Han­nah Hughes on 01286 672344 or find on Face­book – Se­gon­tiumJu­doClub.

CYMDEITHAS CAE CHWARAE CAEATHRO: cyn­helir y Cy­far­fod Blyny­d­dol ar nos Lun, Tach­wedd 20 yng Nghanol­fan y Capel am 20.15, pryd bydd cyfle i bob un o’r pen­tref drafod un­rhyw ag­wedd o waith y Gymdei­thas. Croeso cynnes i bawb; bydd agenda yn ymd­dan­gos ar hys­bysfwrdd y pen­tref o 6 Tach­wedd.

CAERNAR­FON

CATHOLIC CHURCH: St David and St Helen Catholic Church, Twthill East, Caernar­fon. Week­end masses Sat 6pm. Sun­day Masses at Our Lady and St James, Ban­gor at 10am and 5pm. Fa­ther Adrian Mo­ran is the pri­est at both churches. PEN­TE­COSTAL: Caernar­fon Pen­te­costal Church, 10.30am ev­ery Sun at Canol­fan Gwyr­fai, Cibyn In­dus­trial Es­tate, with young peo­ple’s groups (Creche 0-3yrs, King’s Kids 4-9yrs, Fre­quency 9-13yrs, En­er­gise 14-17yrs) dur­ing the adult ser­vice. Wed­nes­day at 5.30pm will be Good News club. For de­tails, con­tact Mr P Hum­mel (se­nior church leader) on 01286 673276.

ROYAL WELCH COM­RADES AS­SO­CI­A­TION: Monthly meet­ings at the Ex-Ser­vice Club. First Wed­nes­day ev­ery month at 7pm. All ex-ser­vice mem­bers are wel­come.

SHEL­TER CYMRU: Hous­ing ad­vice at the Cit­i­zens Ad­vice Bureau, Tues 9.30am12.30pm. Ring 01248 671005 for appt.

EX-SER­VICE: Caernar­fon Ex-Ser­vice Club is open to new so­cial mem­bers. Call club stew­ard on 01286 672761 be­tween 7-11pm.

BOL­LY­WOOD IN­DIAN DANCING: Thurs, 7.30-8.30pm, at Feed My Lambs Venue. £4.50 adults and £2.50 chil­dren. Con­tact 07827 572842, bol­ly­wood­burnout.com.

GUID­ING: Va­can­cies for Rain­bows (5-7years), Brown­ies (7-10 years) and Guides (10+), plus teenage/adult vol­un­teers. Con­tact Les­ley Roberts 07583 786487 les­ley.d.roberts@bt­in­ter­net.com.

T’AI CHI QIGONG: This gen­tle form of ex­er­cise is very ef­fec­tive for re­lax­ation, health and well be­ing and is suit­able for all ages and abil­i­ties. Classes are rel­a­tively in­for­mal, re­laxed and have an em­pha­sis on en­joy­ment. Weekly classes - Tues 10.30am-noon and 6.30pm-8pm at the Bea­con Climb­ing Cen­tre, Cibyn In­dus­trial Es­tate - £5 per ses­sion. For in­for­ma­tion and to book your place, as num­bers are lim­ited, con­tact Lind­say on 01286 870353.

GRŵP YSGRIFENNU: Ydych chi’n ysgrifennu pethau ffei­thiol fel by­w­graf­fiad, neu straeon byrion, cerddi, nofel neu drama yn y Gym­raeg, ac yn hu­nan-nodi fel per­son an­abl ac/neu oes gen­nych gyflwr iechyd corf­forol neu fed­dyliol hirdy­mor? Ydych chi’n ffan­sïo gwei­thio heb un­rhyw gost i chi efo ys­grifen­nwyr eraill mewn grp bach cyfeill­gar er mwyn dat­blygu’ch gwaith? Beth am ffein­dio al­lan am grwp newydd ar­ben­nig sy’n bwriadu dod at eu gi­lydd yn ardal Caernar­fon bob mis? Cy­sylltwch â: denni@da­cymru.com neu post@da­cymru. com. Ffôn: 029 2055 1040.

MAESINCLA EYE: Com­mu­nity Group and Cen­tre, 15 Ffordd Elidir. CAB surgery for gen­eral ad­vice/ben­e­fits check etc, ev­ery Wed be­tween 10am-1pm. For fur­ther info, con­tact Natalie Keys on 07825678836. For Com­mu­ni­ties First info/train­ing etc, con­tact Eiri­ona on 01286 674698. Cllr Cem­lyn Rees Wil­liams will hold a surgery on the last Wed of the month, be­tween 5pm-6pm. To book an ap­point­ment, ring 01286 674977/07955951403. For fur­ther info, con­tact Tracy on maesin­cla­eye@ya­hoo.com

CYLCH TI A FI MAESINCLA: Pob Dydd Gwener - ty­mor Ys­gol yn unig, 12:45-2.15 Yn Cylch Maesincla, Safle Plas Pawb.

TI A FI NODDFA: Mae sesiwn Ti a Fi yn cael ei gyn­nal bob bore dydd Mawrth 9.30 tan 11yb yn Ganol­fan Noddfa. Croeso cynnes i ddod i gymdei­thasu ac i chwarae.

CWMNI COFIS BACH: Tues, free. Drama Club: 3.45-4.45pm year 3-6. 5-6pm years 7-10. Gui­tar and Drum­ming Club, Year 4+, 20 minute ses­sions timetabled be­tween 3.45pm and 7.30pm. Art Club: 3.45-4.30pm, years 0-2; 4.45-5.45, years 3-6; 6pm-7pm, years 7-10. Regis­ter on 07765 655 848.

YOGA: Mae yoga yn dda ar gyfer ym­la­cio, yn go­falu am yr as­grwn cefn a’r cy­hyrau ac yn ffordd dda o gadw’n ys­t­wyth. Bydd sesiy­nau yoga i dechreuwyr pob pnawn Iau, 5 tan 6yh yn Feed My Lambs - £5 y wers. Os am fwy o fanylion cy­sylltwch a Gwen James ar 07876 540 707.

SCOUTS: 1st Caernar­fon Scout Group des­per­ately needs new Lead­ers to help in both the Beaver 6-8yr olds and also in the Cub sec­tion 8-10yr olds, they meet on Tues­days and Mon­days re­spec­tively at 6-7:30pm, con­tact GSL Stephen if you are in­ter­ested on 01286 671776.

IT CLASSES: Age Cymru Gwynedd a Môn is pro­vid­ing IT classes for older peo­ple (over 50) free of charge at the Scout Hut, Maesincla at 10am, ev­ery Fri­day.

AGE CYMRU: Can you spare a few hours a week to help the lo­cal aged 50+ char­ity for Gwynedd and An­gle­sey? Age Cymru Gwynedd a Môn is seek­ing vol­un­teers who are able to help out with the run­ning of both its 39 Pool Street Caernar­fon shop (Mon­day to Satur­day) and in the Café it runs at the Caernar­fon Crim­i­nal Jus­tice Cen­tre, Llan­beris Road, Caernar­fon (Mon­day to Fri­day). (Any rel­e­vant train­ing will be pro­vided as re­quired and any travel costs re­im­bursed.) For more in­for­ma­tion con­tact Ni­cola Jen­nings on 01286 808 732 or Ni­cola@acgm.co.uk

SALSA DANCING: for be­gin­ners at Feed my Lambs, Caernar­fon ev­ery Wed be­tween 8-9pm. Cost £3.

AGE­ING WELL: Age Cymru Gwynedd a Mon have teamed up with Com­mu­ni­ties First and Gwynedd Coun­cil to run an age­ing well project for over-50s in Ban­gor and Caernar­fon. The aim is to en­cour­age older peo­ple to come for a cuppa and a chat, and to take part in ac­tiv­i­ties if they so wish. For ex­am­ple there are gen­tle chair ex­er­cises in the scout hut in Maesincla, Caernar­fon ev­ery Wed­nes­day from 10am on­wards, a com­puter skills course ev­ery Fri­day from 10am on­wards, whereby peo­ple can bring their own de­vices to learn on, or use ones pro­vided for them.

SE­QUENCE DANCING: Is held ev­ery Tues­day at Y Ga­leri. New mem­bers and vis­i­tors wel­come. All en­quires to Mrs Pat Davies, tel: 01286 673623.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.