PENMORFA

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

CYLCH TRAFOD YR ALLTWEN: Yn y Neuadd Goffa am 7.30yh. Pris Rha­glen y Ty­mor yw £20 - 10 no­son ddi­fyr am £2 y tro. Tach­wedd 15, Y Cymry a’r Myny­d­doedd, Mr Eryl Owain Pen­machno. BRIDGE CLUB: Tues­days at the Vil­lage Hall 7pm. Vis­i­tors and new mem­bers wel­come. Con­tact Dewi 01766 515949. MERCHED Y WAWR DEUDRAETH: Yn y cy­far­fod mis Hy­dref, aeth Catherine Jones, y lly­wydd, ati i drafod tre­f­ni­adau’r cy­far­fodydd nesa. Haf Llywelyn, y bardd a’r aw­dures oedd y gwes­tai y tro yma. Gan­wyd a mag­wyd Haf yng Nghwm Nant­col gan dder­byn ei had­dysg yn Ys­gol Gyn­radd Llanbedr ag Ys­gol Ar­dudwy. Yn y flwyd­dyn 2013 enil­lodd gwobr y Cyn­gor Llyfrau Tir na n-Og am ei llyfr `Dif­fodd y Ser’ yn dweud hanes Hedd Wyn o Drawsfynydd. Mae’r gan­gen yn ddi­olch­gar i Leny­d­di­aeth Cymru am noddi’r no­son. Mis nesa mi fydd no­son hol­lol wa­hanol sef- `No­son blasu Cyn­nyrch Bla­sus Aerona’. Cyfle efal­lai i brynu an­rheg Nadolig gwa­hanol. Nos Lun Tach­wedd 27 am 7yh yn y Neuadd Goffa.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.