Pobol y Cwm

11-17 Tach­wedd

Caernarfon Herald - - WEEKLY PUZZLES -

YN di­lyn y dig­wyd­diad yn y festri, mae Me­gan yn teimlo bod y pen­tre­fwyr yn ei beio hi, ond caiff ei chysuro pan mae’r trigo­lion yn dan­gos nad oes drwg deim­lad. Mae El­gan yn cael ei gwestiynu gan Garry a chaiff ei or­fodi i ddweud cel­wydd am ei orf­fen­nol.

Mae Ffion yn der­byn newyd­dion drwg am Ar­wen yn di­lyn profion yn yr ys­byty. Er bod Siôn yn ceisio ei orau i ar­gy­hoeddi Ffion bod an­gen iddi ddweud wrth Gethin, nid yw’n teimlo ei bod hi’n gallu gwneud hynny.

Mae Eileen yn cy­tuno i fod yn dyst i Sioned yn yr achos llys, ond mae’n cael traf­ferth dod i del­erau â’r ffaith y bydd yn rhaid iddi ddweud cel­wydd yno. Wedi dy­chryn, mae Sioned yn dyfeisio cyn­l­lun ar­all i achub ei chroen ei hun. Pobol y Cwm: Llun-Gwener 8.00, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.