DYDD SAD­WRN EISTEDDFOD FFERMWYR IFANC CYMRU 2017 S4C, 5.00 & 8.30

Caernarfon Herald - - S4C -

Eryri sy’n croe­sawu Steddfod y Ffermwyr Ifanc eleni ond fe fydd yn cael ei chyn­nal yn y Venue yn Llan­dudno. Fe fydd pob rhan­barth yn cys­tadlu mewn eisteddfod leol cyn en­nill yr hawl i ddod i’r eisteddfod gened­laethol yma. Yn ogys­tal â chanu a lle­faru, partïon a chorau, cys­tad­laethau of­fer­yn­nol a cherdd dant, fe fydd y di­gri a’r ys­gafn, y meim, y deuawd/tri­awd do­niol a’r sgets gan sicrhau digon o hwyl ac am­ry­wiaeth. Anni Llŷn, Meinir How­ells, Ifan Jones Evans a Ter­wyn Davies fydd yn dod â holl gyf­fro’r dig­wyd­diad i wyl­wyr S4C.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.