Pobol y Cwm

18-24 Tach­wedd

Caernarfon Herald - - S4C -

AR ôl i Ffion dder­byn mwy o wybo­daeth am sal­wch Ar­wen, mae Siôn yn pen­derfynu dweud y gwir wrth Gethin.

Er mor flin yw Gethin yn wrei­d­diol, mae’n cy­tuno gyda Ffion yn­glŷn â’r ca­mau ne­saf, sydd yn groes i ddy­mu­ni­adau Siôn.

Mae achos llys Sioned yn dechrau ac mae Ed yn cael traed oer. Ar ddi­wrnod cyntaf yr achos caiff yr Er­ly­ni­aeth waith caled, yn en­wedig pan mae Kelly yn cy­fad­def o flaen y rhei­th­gor ei bod yn caru Ed.

Nid yw Eileen yn gallu cyn­nig tys­ti­o­laeth gadarn, ac mae Sioned yn teimlo’n hy­derus iawn.

Daw Hy­wel yn ôl ar ôl cyfnod o dei­thio ac mae Sh­eryl yn dod o hyd i e-bost yn ei gyfrif gan ddynes o Dde Amer­ica.

Pobol y Cwm: Llun-Gwener 8pm, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.