FOUR PAGES OF COM­MU­NITY DI­ARY FROM ACROSS THE RE­GION:

Caernarfon Herald - - FRONT PAGE -

ST HYWYN’S CHURCH SER­VICES: Sun 10am Holy Communion. Thurs 10.15am Holy Communion; 9.30pm Silent Prayer. All ser­vices are bilin­gual. Llan­fael­rhys Church: Sun 2pm Evening Prayer in Welsh. More in­for­ma­tion www.st-hywyn.org.uk SEFYDLIAD Y MERCHED: He­len Jones, Rhiw oedd y wraig wadd mis Tach­wedd, gw­erth­fawro­gir yn fawr ei bod wedi dod ar fyr ry­budd atom. Caw­som gwis ys­gafn a hwyliog, a phawb yn amlwg wedi mwyn­hau’r no­son. Bu pedair aelod yn myny­chu cwrs undydd ym Mh­las Tan y Bwlch gan wneud ‘Swag Nadolig’. Llongy­farchi­adau i’r Lly­wydd Gwenda Parry ar ddod yn hen nain ac i Menna Hughes ar ddathlu pen­blwydd ar­ben­nig. Llongy­farchi­adau mawr i’r tim dar­tiau am wneud yn rhagorol, wedi en­nill yn Y Bala am y dry­dydd flwyd­dyn yn oly­nol. Cyn­hali­wyd y pwyll­gor blyny­d­dol ar 4ydd o Rhag­fyr ac edrychwn ym­laen i’r sw­per Nadolig ar 5ed yn Tu Hwnt i’r Afon, Rhy­dy­clafdy.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.