DYDD SAD­WRN

Caernarfon Herald - - WEEKLY PUZZLES -

NO­SON LAWEN S4C, 8.00

YN rha­glen gy­ntaf y gyfres newydd, y di­grifwr Eilir Jones sy’n cyflwyno no­son o berf­formi­adau yng ngh­wmni cynullei­dfa o ardal Ban­gor yn Theatr Bryn Ter­fel, Pon­tio, yn cyn­nwys Alys Wil­liams a’r band; yr un­awd­wyr cla­surol El­gan Llŷr a Sioned Terry; Côr Canwy, côr plant newydd sbon o ardal Dyf­fryn Conwy a’r glan­nau; Cadi Gwen o Fan­gor; Mei Em­rys o Ddein­iolen, y trom­bonydd Merin Lleu Caradog o Ddi­nor­wiga chan­tores ieuen­gaf y no­son, Cari Love­lock.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.