Rownd a Rownd

Caernarfon Herald - - PUZZLES -

Mae Wil yn gadael gartre’ ac yn symud mewn i’r neuadd breswyl yng Ng­ho­leg Ban­gor. Bydd Erin yn hi­raethu am­dano - neu o leia’ am y car. Wrth gael gw­ers yrru gyda’i thad a Siân mae Erin yn syl­wed­doli efal­lai nad y tu ôl i’r llyw yw’r lle gorau i gael ffrae deu­luol.

Mae’r di­wrnod agored yn yr iard yn agosáu, ac mae pawb o’r teulu yn ner­fus - hynny yw, pawb ond Iestyn a fy­d­dai’n rhoi’r byd i gael bod yn rhy­wle ar­all.

Mae reid ar jet­ski yn wobr raffl yn ni­wrnod agored yr iard, ac mae Rob­bie yn ben­derfynol o’i hen­nill. Ond yn anf­fo­dus i Philip a Lowri, syr­preis o fath hol­lol wa­hanol mae Rob­bie yn ei gael.

Pan ddaw Dy­lan draw at Rhys a chyn­nig ei gy­far­fod yn Copa i ymd­di­heuro, mae’r ddau yn dysgu ychy­dig mwy na’r dis­g­wyl.

Rownd a Rownd: Mawrth a Iau 6.30, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.