DYDD MERCHER YR AIL RYFEL BYD - STALIN, CHURCHILL A ROOSEVELT, S4C, 9.30

Caernarfon Herald - - WHAT’S ON LISTINGS | PUBS & CLUBS -

YM mis Ch­we­fror 1945, roedd pawb yn ymwybodol i’r Al­maen golli’r Rhyfel ond doedd neb yn siŵr pwy oedd wedi en­nill. Yn Yalta, gwel­wyd y Sofi­etwyr, Amer­i­can­wyr a’r Pry­dein­wyr yn cys­tadlu am ddominy­d­di­aeth o Ewrop. Er cefno­gaeth Roosevelt a Churchill i’w gi­lydd, sicrhaodd symu­di­adau cyfr­wys a chreff­tus Stalin fan­tais i’r Un­deb Sofi­etaidd.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.