Merched y Wawr, Llandy­sul

Carmarthen Journal - - Living In: Community News -

YN mis Medi dechreuwyd ty­mor newydd o Merched Y Wawr Llandy­sul gyda Me­gan, y lly­wydd, yn croe­sawu pawb yn ôl wedi’r to­riad dros yr haf.

Pleser oedd croe­sawu aelod newydd, sef Rhi­an­non, a hyfryd oedd gweld Dee nôl. Y gwes­tai gwadd oedd El­iz­a­beth Jane Cor­bett o Mel­bourne, Aw­stralia, oedd ar ymweliad â Chymru.

Ym­fu­dodd ei theulu i Aw­stralia pan oedd yn blentyn ac fe aeth ati i ddysgu Cym­raeg yn ddi­wed­darach.

Mae wedi en­nill nifer o wo­brau am ys­grifennu nofe­lau a sto­riau byrion, Roedd yn bleser gwrando arni yn adrodd ei hanes yn y Gym­raeg. Di­olch­wyd iddi gan Dee.

Roedd y raffl yn rhod­dedig gan Pat a’r enil­lydd oedd Va­lerie. Roedd y te yng ngo­fal Teg­wen, Olive ac Hazel. Ymweliad â dis­tyllfa Da Mhile, Bwlchy­groes, Llandy­sul, oedd wedi ei drefnu ar gyfer cy­far­fod mis Hy­dref.

Cafwyd hanes y cwmni a gweld ble mae’r chwisgi a gin or­ganaidd yn cael ei dis­tyllu.

Yna ym­laen i flasu y gwa­hanol gin maent yn eu cyn­hyrchu a blasu eu caws en­wog, sef Caws Teifi. Man­teisi­wyd ar y cyfle i wneud bach o siopa Nadolig cyn gadael.

Yna ym­laen i fwyty Win­nies @No 11 yng Nghastell Newydd Em­lyn. Ar ol cy­far­fod byr a chroe­sawu pum aelod newydd, sef Ann, Bet, Mar­ian, Gwen­do­line a Ruth, mwyn­haodd pawb pryd bla­sus o fwyd.

Yna nôl am Llandy­sul yn bws y gy­muned.

Bydd cy­far­fod mis ne­saf ar yr 8ed Tach­wedd pan fydd Carys Jones o ra­glen S4C ‘Pryn­hawn Da’ yn rhoi blas o waith celf.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.