DYDD SUL

PARCH S4C, 9PM

North Wales Weekly News - - S4C -

MAE genedi­gaeth an­nis­g­wyl babi So­phie yn en­nyn ymateb gwa­hanol iawn gan aelo­dau plwyf San Cemlyn. Mae Gwen­lli yn awyd­dus i ddial ar Guto; mae My­fanwy yn teimlo’n euog gan nad oedd hi wedi gallu cefnogi’r merched – ac mae Mabli fel petai’n awyd­dus i fad­dau’r cy­fan i’w darpar ŵr a symud ym­laen gyda thref­ni­adau’r brio­das.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.