Achos newydd i DI Mared ei dda­trys

North Wales Weekly News - - S4C -

MAE DI Mared Rhys yn Y Gwyll/Hin­ter­land wedi ll­wyr ym­roi i’w swydd – a gyda chy­fu­niad o wei­thio’n galed a tha­lent mae hi wedi cyrraedd uchelfan­nau ei gyrfa.

Mae hi bel­lach yn ddi­tec­tif, wedi blyny­d­doedd o jy­glo gyrfa lwyd­di­an­nus â magu Elin, ei hu­nig ferch – ond ydy ll­wyd­di­ant gyrfa wedi dod ar draul bod yn fam?

Caiff trydedd bennod Y Gwyll/Hin­ter­land ei dar­lledu ar S4C nos Sul, gydag achos newydd i DI Mared Rhys (Mali Har­ries) a’i thîm ei dda­trys. Yn y stori ddi­wed­dara’ mae llofrud­di­aeth bar­gyfre­i­thiwr ac un o hoe­lion wyth y gymdei­thas, yn dat­gelu stori drasig o gariad a cholli.

Yn y ddwy ra­glen flaenorol, gwel­wyd gwraig Mathias (Richard Har­ring­ton) yn herio’i gŵr i ddod i del­erau â’i orf­fen­nol.

Ond nid dim ond by­wyd Mathias sydd o dan y chwyd­dwydr yn y gyfres hon, cawn wybod mwy am fy­wyd per­sonol Mared Rhys hefyd.

“O’r dechrau mae Mared wedi bod yn gymeriad cryf,” med­dai Mali Har­ries.

“Rwy’n dwlu ar y ffaith ei bod hi’n dod o’r tir, mae hi’n ferch leol, ac mae hi’n adna­bod ei chym­do­gion, tir­wedd a’i hardal. Alla i ddim dy­ch­mygu Mared yn byw yn un­rhyw le ar­all, by­d­dai hi ar goll mewn di­nas.”

“Mae perthy­nas Mared â Mathias wedi dat­blygu lot ers y gyfres gy­ntaf. Maen nhw wedi mynd ar si­wr­nai fawr, ar y dechrau roed­den nhw’n anghy­tuno lawer â’i gi­lydd – ond mae’r teim­ladau hynny wedi toddi, a di­flannu bel­lach.”

Ar y llaw ar­all mae ei pherthy­nas â Phrif Uwch-aroly­gydd Brian Prosser yn dan­gos ten­siwn fydd yn am­lygu ei hun hyd yn oed yn fwy wrth i’r ail gyfres barhau.

Y Gwyll/ Hin­ter­land: S4C, nos Sul (Sun­day) 9pm. Also Tues­day with on-screen English sub­ti­tles

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.