Dynion i drafod cancr

North Wales Weekly News - - S4C -

YR wyth­nos di­wethaf, der­byniodd cymeriad caled Rownd a Rownd, Barry, y newyd­dion fod ganddo gancr y ceil­liau ac mae’r ac­tor sy’n ei bortreadu yn annog dynion ifanc i bei­dio â bod yn swil a thrafod yr afiechyd.

“Cofia checio, stopia ‘neud lol; dydy cancr y ceil­liau ddim yn big deal. Mi fedri di ei drin o.” Dyna yw cyn­gor Gwion Tegid, 24, sy’n wrei­d­diol o Fan­gor. Mae’n falch bod Rownd a Rownd yn rhoi sylw i’r sal­wch nad yw dynion, ar y cy­fan, yn hy­derus i’w drafod.

“Mae Barry yn 25 oed, ac mae pobl ifanc yn med­dwl mai pobl hŷn sy’n diod­def o gancr.

“Ond mae ‘na gy­maint o ho­giau sy’n diod­def yn dawel,” medd Gwion.

“Ond os wyt ti’n ffein­dio lwmp, mae o’n hol­lol bwysig i ti fynd at y doc­tor a’i ddal o’n gyn­nar. Rhaid i bob dyn checio.”

Rownd a Rownd: S4C, bob nos Fawrth a nos Iau, 7.30pm

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.