Cerd­do­ri­aeth yn ys­bry­doli llu­niau

North Wales Weekly News - - YOUR GUIDE -

y cyflwynydd Ra­dio Un, a chydsyl­faenydd RAM Records Andy C.

Med­dai Gethin: “Roedd Cat­a­pult a hyr­wyd­dwyr eraill yn rhedeg noswei­thiau clwb mewn lle­o­li­adau o am­gylch y ddi­nas ac mi wnaethon nhw ofyn i mi dynnu eu llu­niau gig swyd­do­gol. Cyn bo hir roed­dwn wedi ym­golli’n ll­wyr yn sîn clybiau nos Caerdydd.”

Es­bo­niodd Gethin, 23 oed: “O gofio mai di­nas fach yw Caerdydd mae’n an­hy­goel ei bod wedi dod yn ganolb­wynt rhyn­g­wladol i’r sîn DJs.

“Mae’n denu en­wau mawr o bed­war ban byd, ond mae gan y ddi­nas hefyd graidd o DJs bro- dorol sydd ag enw da am fod y gorau yn y Deyr­nas Unedig, pobl fel Dirty Knees, Boule­vard, Bul­lion ac Aper­ture, a dweud y gwir mae yna gy­maint o en­wau mawr mae’n amhosibl eu rhestru i gyd.

“Caerdydd yw’r lle i fod ar hyn o bryd, i un­rhyw un sy’n mwyn­hau cerd­do­ri­aeth ddawns. Dyna beth wnaeth fy ys­bry­doli, sef y cyfle i gofn­odi a chydna­bod pwysi­gr­wydd y ddi­nas yn y symu­diad en­fawr hwn. Mae fy llu­niau yn ymwneud gy­maint ag ys­bryd a by­wiogr­wydd ar­loesol Caerdydd ag y maen nhw â’r gerd­do­ri­aeth.”

Mae’r’r ard­dan­gosfa i’w gweld tan Hy­dref 12.

Gethin Cei­d­iog Hughes a Lli­nos Gunn tu al­lan i oriel Cardiff Made

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.