Canu clodydd T Llew

North Wales Weekly News - - YOUR GUIDE -

I nodi can­ml­wyd­di­ant geni T Llew Jones, mae S4C yn dar­lledu nifer o ra­glenni am fy­wyd a gwaith yr aw­dur a bardd. Ar ddi­wrnod ei ben-bl­wydd, Sul, 11 Hy­dref, bydd Dechrau Canu Dechrau Can­mol, gyda Nia Roberts, hefyd yn dathlu ei fy­wyd yng ngh­wmni aelo­dau o'i deulu.

Daw'r canu yn y rhi­fyn ar­ben­nig hwn o Gapel y Taber­nacl, Hendy-gwyn ar Daf lle mae ŵyr T Llew Jones, Guto Llewe­lyn, yn weinidog.

Hon yw'r rha­glen gy­ntaf o Dechrau Canu Dechrau Can­mol i Nia Roberts ei chyflwyno ac mae hi'n hynod falch o ymuno â'r tîm ar adeg dathlu by­wyd un o'i har­wyr.

Mae Nia'n cael cwmni Jon Meirion Jones, nai'r aw­dur, a fydd yn ein har­wain i le­o­li­adau sy'n bwysig yn hanes T Llew.

Dechrau Canu Dechrau Can­mol: S4C, nos Sul, 7pm

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.