EGLWYS­BACH

North Wales Weekly News - - COMMUNITY NEWS -

ST MARTIN’S CHURCH: Oc­to­ber 4, com­bined bilin­gual Holy Com­mu­nion at St Michael’s on Sun­day, at 11.15am. Cof­fee stop in the hall ev­ery Thurs­day from 10am-11.30am.

CAPEL MC: Dim Ys­gol Sul. Yn y pnawn am 2 fe ddis­g­wylir Wyn Davies i wasanaethu

CYMDEI­THAS UNDEBOL: Cyn­helir y Gymdei­thas nos Wener Hy­dref 16 yn festri Ebeneser am 7:30, no­son yng ngo­fal Teulu Bry­niau De­faid, myne­diad yn £2 wrth y drws.

EGLWYS EFENGYLAIDD: Cyn­helir oedfa bore Sul am 10ybh yn Neuadd Aber­conwy. Oedfa nos Sul yn festri Ebeneser am 5yh. Pregethwr: Mr Eirwyn Vaughan.

RHOI’R BYD YN EI LE: Sg­wrs, paned a cha­cen gyda Gwynn Wil­liams (Caerdydd) ar y tes­tun Beth yw ateb y Beibl i gwestiy­nau cy­foes? 7:30 nos Fercher Hy­dref 14 Ystafell gefn Neuadd Aber­conwy.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.