CYFREITHWYR YN EIN HADRAN GYFREITHA A LLES

Western Mail - - FISH4JOBS -

Cyflog £32,486 - £36,379 Mae gen­nym gyfle cyf­frous i ymuno â’n tîm cyfre­i­thiol. Mae gen­nym ddwy swydd wag ar gyfer Cyfreithwyr yn ein hadran gyfreitha a lles, yn ar­be­nigo mewn go­fal plant. Mae hwn yn gyfle cyf­frous i ymuno â thîm uchel ei barch a chefno­gol sydd wedi ym­r­wymo i ddarparu gwasanaeth o sa­fon. Am ragor o wybo­daeth neu drafo­daeth, cy­sylltwch â Bethan Man­ners, Prif Gyfre­i­thiwr ar 01443 863016. Dy­d­diad cau 8.3.18. Am ragor o wybo­daeth ac i wneud cais ar-lein, ewch i www.caerf­fili.gov.uk neu cy­sylltwch â’r Tîm Re­cri­w­tio corf­foraethol, Cyn­gor Bwrdeistref Sirol Caerf­fili ar 01443 864422 am ffur­flen gais.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.