За­кла­сти осно­ви для успі­шної пе­ре­зи­мів­лі

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова - Олег Гай­ден­ко Сер­гій Чи­пля­ка

вче­ний се­кре­тар; за­ві­ду­вач на­у­ко­во-те­хно­ло­гі­чним від­ді­лом се­ле­кції, на­сін­ни­цтва і трансфе­ру ін­но­ва­цій, канд. техн. на­ук, с. н. с.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.