Пе­тро Євич,

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ -

ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Агро­Рось», Чер­ка­ська обл.

З BASF ми пра­цю­є­мо вже по­над 20 ро­ків, а цей де­мо­центр у Та­ра­сів­ці діє вже про­тя­гом чо­ти­рьох. Цьо­го­річ ми ро­би­мо акцент на ан­ти­стре­со­вих те­хно­ло­гі­ях, остан­ні до­щі у нас бу­ли ще взим­ку. Але, як са­мі ба­чи­те, тут гар­ні ре­зуль­та­ти по всіх куль­ту­рах. Ми ма­є­мо всі но­ві про­ду­кти, і во­ни се­бе гар­но по­ка­зу­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.