233

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

ін­ве­сти­цій­них про­е­кти ре­а­лі­зу­є­ться в АПК Укра­ї­ни в I пів­річ­чі 2017 ро­ку, за­галь­на вар­тість яких ста­но­вить по­над 36,7 млрд грн — за­сту­пник про­філь­но­го мі­ні­стра Оле­на Ко­ва­льо­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.