Ва­лен­тин Ку­че­рук, ди­ре­ктор ТОВ «Гранд Агро Яго­тин»

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Я осо­би­сто за­сто­со­ву­вав пре­па­рат на со­ня­шни­ку. То­рік вно­си­ли ґрун­то­во в нор­мі 100 г/га в чи­сто­му ви­гля­ді, а цьо­го­річ із про­пі­зо­хло­ром. Че­сно ска­жу: ефект чу­до­вий. Зокре­ма, ду­же спо­до­ба­ло­ся, що гер­бі­цид пре­кра­сно кон­тро­лює ло­бо­до­ві бур’яни. Та­кож вра­зи­ло, що не­має пі­сля­дії, ду­же м’який пре­па­рат, не про­ми­ва­є­ться. І, зви­чай­но, ці­но­ва по­лі­ти­ка ду­же вда­ла. Вза­га­лі пор­тфо­ліо про­ду­ктів ком­па­нії «Сам­міт-Агро Юкрейн» над­зви­чай­но гар­не, я з успі­хом ви­ко­ри­сто­вую чи­ма­ло їх про­ду­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.