«Агро­те­хно­со­юз» — 10 ро­ків успі­ху

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

За­сто­су­ва­н­ня пре­па­ра­тів ні­ме­цької ком­па­нії Humintech GmbH до­по­ма­гає ні­ве­лю­ва­ти не­га­тив­ний вплив не­спри­я­тли­вих по­го­дно-клі­ма­ти­чних явищ на ре­зуль­тат агро­ви­ро­бни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.