Мар­чел Ка­ле­сник,

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Про­тя­гом п'яти ро­ків спів­пра­цю­є­мо з ком­па­ні­єю «Агро­те­хно­со­юз». Пред­став­ля­є­мо гу­мі­но­ву про­ду­кцію на рин­ку Мол­до­ви. На сьо­го­дні в на­шій кра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но два про­ду­кти: Гу­мі­філд гра­ну­льо­ва­ний і Фуль­ві­тал. Про­ду­кція за­во­ю­ва­ла сво­го по­ку­пця, і що­ро­ку об­ся­ги про­да­жів збіль­шу­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.