Шкі­дли­ві ор­га­ні­зми у по­сі­вах рі­па­ку

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

За остан­ні ро­ки в Укра­ї­ні за­се­ле­н­ня по­сі­вів рі­па­ку окре­ми­ми ви­да­ми шкі­дни­ків від­бу­ва­є­ться ду­же ін­тен­сив­но, а їх чи­сель­ність ча­сто пе­ре­ви­щує по­ріг шкі­дли­во­сті у де­кіль­ка ра­зів. Ви­до­вий склад фі­то­фа­гів у по­сі­вах рі­па­ку до­сить рі­зно­ма­ні­тний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.