Оль­га Тро­фім­це­ва

Agrobusiness Segodni - - Ідеї & тренди -

за­сту­пник мі­ні­стра агро­прод­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.