Ме­ха­ні­за­ція АПК

Agrobusiness Segodni - - У номері -

Де­лі­ка­тна спра­ва Verti-till — но­ві мо­жли­во­сті Ви­про­бу­ва­н­ня ро­та­цій­ної бо­ро­ни «Мі­нус 4 лі­три на оран­ці!» Із сіль­сько­го­спо­дар­ською те­хні­кою «КУН» успіх га­ран­то­ва­ний До­їль­ні си­сте­ми для мо­ло­чно­то­вар­них ферм Пи­ло­ра­ма у го­спо­дар­стві не зай­ва Дух ле­ген­ди: «Ма­кКор­мік» по­вер­та­є­ться Ми­слив­ці за со­лод­ким ко­ре­нем Carrier 650 і Tempo F8 — до­свід на чер­ка­сько­му mini-till

78 80

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.