«Кер­нел» роз­ши­рить по­ту­жно­сті в Iл­лі­чів­сько­му пор­ту

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ком­па­нія «Транс­грейн­тер­мі­нал», яка вхо­дить до «Кер­нел Груп», і ре­гіо­наль­не від­ді­ле­н­ня Фон­ду дер­жмай­на Укра­ї­ни під­пи­са­ли до­го­вір орен­ди не­ру­хо­мо­сті ДП «Іл­лі­чів­ський мор­ський тор­го­вель­ний порт».

Ком­па­нія пла­нує ін­ве­сту­ва­ти 100 млн до­ла­рів і роз­мі­сти­ти на орен­до­ва­них пло­щах зер­но­пе­ре­ван­та­жу­валь­ний ком­плекс на 300 тис. тонн одно­ра­зо­во­го збе­рі­га­н­ня з рі­чною по­ту­жні­стю оброб­ки близь­ко 5 млн тонн зер­но­вих ван­та­жів. В Іл­лі­чів­сько­му пор­ту ком­па­нія вже має зер­но­пе­ре­ван­та­жу­валь­ний ком­плекс по­ту­жні­стю 200 тис. тонн одно­ра­зо­во­го збе­рі­га­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.