«Кер­нел Груп» ста­ла лі­де­ром у ви­ро­бни­цтві со­ня­шни­ко­вої олії

AgroMarket - - НОВИНИ -

Най­біль­шим ви­ро­бни­ком со­ня­шни­ко­вої олії в Укра­ї­ні в 2013/2014 МР ста­ла ком­па­нія «Кер­нел Груп», на час­тку якої при­па­ло 26,1% за­галь­но­го ви­ро­бни­цтва в кра­ї­ні. Про це свід­чать да­ні агент­ства AR-group. Дру­гу по­зи­цію в спи­ску по­сі­дає «Кре­а­тив Груп» з час­ткою ви­ро­бни­цтва в 10,3%. Тре­тьою в рей­тин­гу ста­ла «Кар­гілл» з час­ткою 9,3%. Тоб­то в ці­ло­му трій­ка лі­де­рів ви­ро­бляє по­над тре­ти­ну со­ня­шни­ко­вої олії в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.