Го­ду­валь­ни­ки

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Не отри­му­ю­чи від дер­жа­ви та­ких пре­фе­рен­цій, як за кор­до­ном, на­ші агра­рії за­без­пе­чу­ють до 30 млн до­ла­рів ва­лю­тних над­хо­джень що­дня. Час­тка про­ду­ктів пе­ре­роб­ки в екс­пор­ті укра­їн­сько­го про­до­воль­ства до кра­їн ЄС зро­стає. У трен­ді спів­пра­ця з Ки­та­єм. «Агро­Мар­кет» ді­зна­вав­ся, як пе­ре­сі­чно­му сіль­го­спви­ро­бни­ко­ві, що має ам­бі­ції, ста­ти екс­пор­те­ром

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.