ІСПАН­СЬКІ ЕКС­ПЕР­ТИ З ЛА­БО­РА­ТО­РІЇ REFERENCE ПІД­ТВЕР­ДИ­ЛИ ДІ­А­ГНОЗ АФРИ­КАН­СЬКОЇ ЧУ­МИ СВИ­НЕЙ (АЧС) В УКРА­Ї­НІ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

По­пе­ре­дньо вста­нов­ле­но, що збу­дник був дру­го­го ти­пу — єв­ро­пей­ський. Про це по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви Дер­жве­тфі­то­слу­жби Оле­ксандр Вер­жи­хов­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.